FAQ

Waarom krijg ik geen groen getuigschrift voor verstrekte hulp bij mijn factuur?

Kan ik van het totaalbedrag op mijn factuur nog iets terugtrekken bij de mutualiteit?

Waarom is het totaalbedrag op mijn factuur anders dan het bedrag op mijn groen getuigschrift?

Wat heeft mijn mutualiteit betaald?

Waarom staat het betaalde voorschot niet op mijn factuur?

Waarom werd mijn factuur niet rechtstreeks naar de hospitalisatieverzekering gestuurd?

Ik heb een factuur van het H.-Hartziekenhuis Lier ontvangen, maar ben daar nooit geweest. Ik ken de vermelde arts niet die op mijn factuur een bedrag aanrekent. Hoe kan dat?

Mijn verzekering heeft mijn arbeidsongeval aanvaard, de gegevens van de verzekering werden al aan het ziekenhuis bezorgd. Toch krijg ik zelf nog een factuur toegestuurd?

Nog andere vragen?    

 

Waarom krijg ik geen groen getuigschrift voor verstrekte hulp bij mijn factuur?
Wij regelen de meeste kosten al rechtstreeks met uw mutualiteit via de derdebetalersregeling. Er zijn enkele uitzonderingen wanneer deze derdebetalersregeling wettelijk niet mag, bv. voor een consultatie. Enkel voor die bepaalde behandelingen, zoals bv. een consultatie, bezorgen wij u een groen getuigschrift dat u zelf aan de mutualiteit moet geven om nog tussenkomst te krijgen.                                                                    

<terug naar boven>

Kan ik van het totaalbedrag op mijn factuur nog iets terugtrekken bij de mutualiteit?
Zie ook vorige vraag. Wij hebben het grootste gedeelte al rechtstreeks met uw mutualiteit geregeld. De bedragen die wij aan u hebben aangerekend, komen niet meer in aanmerking voor tussenkomst mutualiteit. Enkel wanneer u een groen getuigschrift krijgt, betaalt de mutualiteit nog iets terug.                                                            

Waarom is het totaalbedrag op mijn factuur anders dan het bedrag op mijn groen getuigschrift?
De meeste behandelingen regelen wij via het derdebetalerssysteem rechtstreeks met de mutualiteit. Enkel het remgeld staat dan op de factuur in de kolom ‘ten laste patiënt’. Het deel voor de mutualiteit moet u niet zelf betalen. Voor bv. een consultatie geldt het derdebetalerssysteem niet: enkel voor deze consultatie vermelden wij het volledige bedrag op het groene getuigschrift (deel mutualiteit + deel patiënt).

Wat heeft mijn mutualiteit betaald?
Voor een ambulante factuur: zie kolom ‘ten laste VI’ (verzekeringsinstelling) op de factuur. Voor een hospitalisatiefactuur: zie kader achteraan op de laatste pagina van de factuur ‘totaal, aangerekend aan uw ziekenfonds’.

                                               <terug naar boven>

Waarom staat het betaalde voorschot niet op mijn factuur?
Wanneer u voor een langere periode werd opgenomen, bezorgen wij u een tussenfactuur. Bv. U bent opgenomen van 14 januari tot en met 20 maart. U betaalde bij uw ontslag op 20 maart een voorschot. U ontvangt dan een eerste factuur voor de periode van 14 januari tot en met 28 februari: op deze factuur staat het voorschot nog niet vermeld. Een maand nadien ontvangt u een tweede factuur voor de periode 1 maart tot en met 20 maart: op deze factuur brengen wij het voorschot wel in mindering.                                                                   

Waarom werd mijn factuur niet rechtstreeks naar de hospitalisatieverzekering gestuurd?
U moet zelf de facturen naar de verzekering opsturen in deze gevallen:
- Een ambulante factuur: bv. voor- en nazorgen opname
- Wij hebben geen schriftelijke aanvaarding van de (dag)opname ontvangen.
- U hebt geen aangifte gedaan.
- De voorwaarden van de hospitalisatieverzekering werden niet voldaan: bv. u betaalde de gevraagde franchise niet.

                                              <terug naar boven>

Ik heb een factuur van het H.-Hartziekenhuis Lier ontvangen, maar ben daar nooit geweest. Ik ken de vermelde arts niet die op mijn factuur een bedrag aanrekent. Hoe kan dat?
- Sommige artsen ontmoet u zelf niet. Bv. de patholoog-anatoom of de klinisch-bioloog die een stukje weefsel heeft onderzocht dat bij u werd afgenomen.
- Naast uw behandelende arts kunnen ook andere artsen een onderzoek bij u hebben uitgevoerd, bv. de radioloog, de anesthesist, ...
- Indien onze MUG -dienst bijstand leverde bij een ziekenwagen die u daarbij vervoerde naar een ander ziekenhuis, kan u toch van ons een factuur ontvangen met de behandeling van onze MUG -arts en de toegediende medicatie.                                                                    

Mijn verzekering heeft mijn arbeidsongeval aanvaard, de gegevens van de verzekering werden al aan het ziekenhuis bezorgd. Toch krijg ik zelf nog een factuur toegestuurd?
Wanneer bij u een NMR-onderzoek werd uitgevoerd, rekenen de radiologen een persoonlijk aandeel aan. De verzekering betaalt dit persoonlijk aandeel niet. Het bedrag wordt geafficheerd in de wachtzaal en kleedruimte van de NMR. Onze radiologen zijn niet geconventioneerd, maar voor alle andere prestaties rekenen zij de conventietarieven aan.

Nog vragen?
Vragen over de inhoud van uw factuur?
Via e-mail: ideroover@hhzhlier.be of contacteer onze facturatiedienst op nummer 03 491 27 11 van maandag tot vrijdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur
Vragen over de betaling van uw factuur
Via e-mail: debiteuren@hhzhlier.be of contacteer onze dienst debiteurenadministratie op nummer 03 491 20 58                                                                

<terug naar boven>