Algolier heeft een gloednieuwe website

Algolier, het multidisciplinair pijncentrum van ons ziekenhuis, heeft een gloednieuwe website! Een multidisciplinair pijncentrum, dit is meer dan enkel een pijnkliniek waar infiltraties worden gegeven. Het is een door de overheid erkende instelling om acute, subacute maar vooral chronische pijn te behandelen.

Het Multidisciplinair Algologisch Team (MAT) is samengesteld uit 4 pijnartsen, 1 pijnpsychologe en 3 pijnverpleegkundigen.
De pijnkliniek richt zich ten eerste op patiënten die lijden aan chronische pijn. Dat wil zeggen pijn die het functioneren en het dagelijkse leven van de patiënt op alle gebieden beïnvloedt. Vervolgens komen ook patiënten die lijden aan subacute pijn en die een verhoogd risico vertonen dat de pijn chronisch wordt, in aanmerking. Ten slotte onderzoekt men ook acute pijn bij kinderen.

In het pijncentrum worden artsen betrokken, gespecialiseerd in de anesthesiologie maar ook uit andere medische disciplines waaronder fysische geneeskunde, revalidatiegeneeskunde, neurologie, neurochirurgie en psychiatrie. De artsen worden bijgestaan door verpleegkundig specialisten, psychologen, kinesitherapeuten, sociaal verpleegkundigen en ergotherapeuten.

Centraal staat het verbeteren van de levenskwaliteit op verschillende gebieden. Samen met een professioneel team ga je als patiënt op zoek naar een nieuw evenwicht (lichamelijk, mentaal, professioneel, sociaal en psychologisch). Dr. Steven Vissers, anesthesist en aanspreekpunt van de pijnkliniek licht toe: “Het team van de pijnkliniek verzamelt eerst alle beschikbare informatie (huisarts, specialist, RX …). Met deze informatie doen zij een behandelingsvoorstel. Door middel van deze behandeling is het dan de bedoeling om de pijn voor langere tijd, of misschien wel voorgoed, te kunnen verminderen. Chronische pijn is soms zo complex dat genezen vaak niet meer mogelijk is.”

Beter worden wil dan niet noodzakelijk zeggen ‘pijnvrij’ worden, maar wel ‘het leven terug in handen nemen’. Het MAT hanteert een bio-psycho-sociale benadering wat inhoudt dat het team helpt in het veranderen van doelstellingen, het opstellen van nieuwe en het loslaten van wat niet veranderd kan worden. Belangrijk is dat de patiënt hier een centrale rol in speelt. Enkel zo kan hij/zij de chronische pijn een plaats geven en een kwaliteitsvol leven leiden. 

Meer informatie vind je op de gloednieuwe website www.algolier.be