Asfalteringswerken parking

Deze week zullen er dringende asfalteringswerken op de bezoekersparking gebeuren.
Deze werken worden in verschillende fases gepland, om telkens voldoende parkeerplaatsen
ter beschikking te houden van bezoekers en patiënten.

Concreet zal op dinsdag 8/8 de nodige signalisatie geplaatst worden en enkele betonnen
ruggen weggenomen. Woensdag zal (ook weer in verschillende fases) de bovenste laag
van de huidige asfalt weggefreesd worden. Op donderdag en vrijdag zullen respectievelijk het
rechter- en linkerdeel van de parking opnieuw geasfalteerd worden.

De firma die deze werken uitvoert, voorziet de nodige signalisatie en plant de werken zodanig dat
bezoekers zo weinig mogelijk hinder zullen ondervinden van de werken. Vrijdag 11/8 zou alles afgerond
moeten zijn.