Berichtgeving over pacemakers

Verschillende ongeruste patiënten contacteerden ons over de berichtgeving die enkele dagen geleden in de nationale pers verscheen rond hacking van pacemakers.
Enkele kranten meldden dat pacemakers kwetsbaar zouden zijn voor hacking. Dit bericht klopt niet en werd ondertussen ook gecorrigeerd door de kranten in kwestie.
Onze cardioloog dr. Marc Lambelin legt uit: “De kwetsbaarheid voor hacking is enkel theoretisch. Er is dus geen enkele reden tot paniek. Hackers zouden in theorie de software van bepaalde pacemakers kunnen hacken, echter zouden ze daarvoor heel dichtbij de pacemaker moeten zijn. Ze zouden bijna letterlijk naast de patiënt moeten zitten om dit te proberen. Bovendien gaat het enkel over de software bij pacemakers van de Amerikaanse firma Abbott en is het nog nooit gebeurd.”

Tijdens de volgende routinecontrole zullen alle pacemakers een update krijgen van de software.