Online afspraken maken

Via onze portaalsite "Mijnzorg.hhzhlier.be" wordt de stap gezet naar elektronische gegevensuitwisseling tussen het Heilig Hartziekenhuis Lier en patiënt.

De portaalsite werd opgesteld conform de wet van 8 december 1992 (de privacy wet) en de verordening EU nr. 2019/679 van 29 april 2016 (GDPR) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Via de elektronische identiteitskaart of een gratis sms login (met unieke gebruikersnaam en wachtwoord) garandeert de portaalsite authenticatie van de patiënt: enkel jij hebt exclusieve toegang tot je gegevens.

Via dit portaal kan je:
- je afspraken en herinneringen beheren
- je opnames raadplegen
- informatie opvragen omtrent uw behandeling (indien de betrokken dienst deze informatie ter beschikking stelt)
- je administratieve gegevens raadplegen en aanpassen

URL: https://mijnzorg.hhzhlier.be

Het patiëntenportaal van het Heilig Hartziekenhuis Lier wordt doorlopend verbeterd en uitgebreid en zal in de toekomst nog meer mogelijkheden en toepassingen bieden.