Ziekenhuisnetwerk Bonheiden - Lier - Mechelen - Vilvoorde

Vorige week ondertekende ons ziekenhuis, samen met onze 3 partner-ziekenhuizen uit Vilvoorde, Mechelen en Bonheiden, een kaderovereenkomst waarmee we de intentie om samen te gaan werken nu omzetten in bindende afspraken. Deze kaderovereenkomst bepaalt hoe we ons ziekenhuisnetwerk gaan uitbouwen en besturen.

We hebben echter niet gewacht op deze ondertekening om alvast van start te gaan met intensief overleg over onze vele plannen. Meerdere werkgroepen zijn ondertussen opgericht om plannen te bespreken en vorm te geven.
Belangrijk daarbij is de wil van alle partners om op elk van de ziekenhuissites een sterke “basis-ziekenhuis-activiteit” uit te bouwen, met een beter aanbod en een continue kwaliteitsverbetering. 

Meer details over het nieuwe netwerk kan je hier lezen.