Over het H. Hart

Missie en Visie

Visie:
 
Trouw aan de traditie en afkomst, met respect voor de tradities en historische waarden en principes, aangepast aan de moderne behoeften en omstandigheden, is onze missie:
 
Missie:
 
Met een groot hart voor hoog kwalitatieve zorg, in een collegiale samenwerking tussen alle stakeholders van het ziekenhuis, voor iedereen die er beroep op doet, ongeacht ras, geslacht, afkomst, taal, stand of religieuze en politieke overtuiging, deontologisch, moreel, ethisch correcte zorg aanbieden, met respect voor het leven, eerlijk in oordeel en transparant en toegankelijk in communicatie.