Over het H. Hart

Missie en Visie

Missie

Wij, medewerkers van het H.-Hartziekenhuis vzw Lier, willen vanuit de christelijk geïnspireerde naastenliefde en medemenselijke verantwoordelijkheidszin, kwaliteitsvolle, geïntegreerde en deskundig verantwoorde gezondheidszorg bieden aan allen die op onze diensten beroep doen, en willen ons blijven inzetten om de toegang tot gezondheidszorg voor alle zorgvragenden te vrijwaren.

Visie

Wij, de medewerkers van het H.-Hartziekenhuis vzw Lier,
• Willen ons in de eerste plaats verantwoordelijk weten tegenover onze patiënten
• Willen permanent streven naar het verhogen van onze eigen deskundigheid
• Willen gastvrijheid, dienstbaarheid en respect voor de menselijke waardigheid als een rode draad doorheen de zorgverlening weven
• Willen onze medewerkers beschouwen als het grootste kapitaal
• Willen onze activiteiten voortdurend afstemmen op de maatschappelijke noden
• Kiezen voor totale kwaliteit en veiligheid als instrument voor succesvolle zorgverlening
• Willen onze rol als schakel in het netwerk van zorgverleners optimaal invullen
• Willen economisch verantwoord werken en financieel gezond blijven als waarborg voor de realisatie van onze missie
• Willen een transparante werking organiseren zodat aan de gemeenschap rekenschap kan worden gelegd