Dag van opname

Meld u op het afgesproken uur aan bij de opnamedienst in de centrale hal.
Neem een volgnummer en wacht rustig tot men u komt roepen om uw opname administratief in orde te brengen.

Na bepaalde onderzoeken, ingrepen of behandelingen mag of kan u zelf geen wagen besturen. De behandelende arts zal u dit op voorhand vertellen.