Ontslag

Na de ingreep of behandeling zullen de verpleegkundigen nog een aantal controles uitvoeren. Ook de behandelend arts komt nog langs, en hij beslist wanneer u het ziekenhuis mag verlaten.

Zorg er voor dat u transport heeft na de ingreep. U mag immers zelf niet rijden. Indien dit een probleem vormt, overleg dit dan met uw arts.

Enkele dagen of weken na de ingreep of behandeling moet u bij de behandelend arts op controle komen.  De verpleegkundige zal hiervoor met u een afspraak maken.

Bij uw ontslag krijgt u een verslag mee voor uw huisarts en de nodige instructies voor thuis.