Voorbereiding

Uw arts spreekt met u de datum af waarop u in het dagziekenhuis wordt verwacht voor een onderzoek, ingreep of behandeling.

Om wachttijden op de dag van opname te beperken, vragen wij u contact op te nemen met het dagziekenhuis één werkdag voor uw opname via het nummer 03 491 22 35 (tussen 15 en 16u). 
Het precieze uur van opname wordt u dan meegedeeld.

Wij vragen u om stipt op het afgesproken uur aanwezig te zijn.

Kan u om één of andere reden de afspraak niet nakomen? Gelieve dan tijdig het dagziekenhuis te verwittigen via 03 491 22 35

Wat brengt u mee bij de opname?

Voor de opnamedienst:

 • identiteitskaart  
 • telefoonnummer van een contactpersoon (familie of buren)
 • uw telefoonnummer
 • naam van de huisarts 

Voor uw behandeling:

 • verwijsbrief van de arts
 • bloedgroepkaart
 • uitslagen van recente onderzoeken en/of radiografieën
 • gezondheidsboekje kind en gezin (bij kinderen)
 • een lijstje van de geneesmiddelen die u momenteel neemt en de geneesmiddelen zelf 

Voor uw persoonlijke verzorging:

 • comfortabele, loszittende kledij (eventueel een extra set kleren)
 • handdoek en zeep
 • lectuur