Conventiestatuut

  • In het H.-Hartziekenhuis rekenen alle artsen conventie- of verbintenistarieven aan.
  • Dat zijn de officiële RIZIV-tarieven.
  • Bij MR-onderzoeken wordt een supplement aangerekend. Deze aangepaste tarieven hangen uit aan de onthaalbalie van de dienst medische beeldvorming. De tarieven kan u ook telefonisch bevragen via de dienst medische beeldvorming 03 491 30 40.
    Voor alle andere onderzoeken op medische beeldvorming worden de conventietarieven aangerekend. 
  • Via https://www.riziv.fgov.be/webprd/appl/psilverpages/nl kan u op de site van het Riziv nagaan of een bepaalde arts geconventioneerd, gedeeltelijk geconventioneerd of niet-geconventioneerd is, maar dit statuut heeft in ons ziekenhuis dus geen gevolgen voor uw factuur, met uitzondering van enkele onderzoeken MR.