Hospitalisatieverzekering

De factuur kan aan de hospitalisatieverzekering worden aangeboden ingeval van:

  • verblijfsopname: opname met overnachting
  • dagopname in het dagziekenhuis waarbij een wettelijk voorzien forfait wordt aangerekend

U moet altijd zelf aangifte doen bij uw hospitalisatieverzekering van de (dag)opname wanneer u beschikt over een hospitalisatieverzekering via Assurcard, Medi-Link of Medi-Assistance.
Wanneer u verzekerd bent bij DKV is dit niet van toepassing en dient u enkel uw Medi-Card mee te brengen en te overhandigen bij inschrijving (dag)opname.

Met deze verzekeringen regelen wij de factuur rechtstreeks op voorwaarde dat wij een schriftelijke bevestiging daarvan ontvangen:

  • DKV
  • Assurcard
  • Medi-Link
  • Medi-Assistance