Mutualiteit

  • Een groot gedeelte van de factuur regelen wij rechtstreeks met uw mutualiteit (derdebetalersregeling). Daarom is het ook van groot belang dat u in regel bent met de mutualiteit. Indien dit niet zo is, breng dit dan zo snel mogelijk in orde. Anders moet u alle kosten volledig zelf betalen.
  • Heeft u recht op verhoogde tegemoetkoming, dan houden wij daar automatisch rekening mee op de factuur.
  • In sommige gevallen, zoals een esthetische ingreep, is het mogelijk dat de mutualiteit niet tussenbeide komt. In dat geval moet u ook alle kosten zelf betalen.
  • Ook kamer- en ereloonsupplementen voor eenpersoonskamer worden niet vergoed door de mutualiteit.