Opname

 Bij uw opname worden u een aantal formulieren overhandigd:

  1. Opnameverklaring:
    Wettelijk voorzien document dat u moet ondertekenen.
    Dit formulier bevat uw kamerkeuze, de tarieven kamer- en ereloonsupplementen en de facturatievoorwaarden.
    Enkel op een eenpersoonskamer rekenen wij kamer- en ereloonsupplementen aan.
  2. Toelichting bij opnameverklaring:
    Wettelijk voorzien document met extra financiële informatie, zoals voorschot en persoonlijk aandeel in de verblijfskosten.

Een lijst met de kostprijs van de meest gevraagde goederen en diensten in het ziekenhuis ligt ter inzage aan de opname en onthaaldienst. Deze kosten worden gefactureerd in de rubriek diverse kosten.

Wij rekenen conventie- of verbintenistarieven aan. Dat zijn de officiële RIZIV-tarieven. Via https://www.riziv.fgov.be/webprd/appl/psilverpages/nl kan u op de site van het Riziv nagaan of een bepaalde arts geconventioneerd, gedeeltelijk geconventioneerd of niet-geconventioneerd is, maar dit statuut heeft in ons ziekenhuis dus geen gevolgen voor uw factuur.