Gebruik reststalen

Lichaamsmateriaal zoals bloed, urine of weefsel dat overblijft na een onderzoek of een behandeling kan in het laboratorium van het ziekenhuis worden aangewend voor kwaliteitsverbeterende projecten, zoals het ijken van toestellen.

Het gebruik en de bewaring van dat materiaal gebeurt volgens de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.

Deze wet bepaalt dat het lichaamsmateriaal enkel gebruikt en bewaard mag worden indien de patiënt of een ander bevoegd persoon hiertegen geen uitdrukkelijke weigering bekend heeft gemaakt aan het labo of de medisch directeur. Klinisch betekenisvolle informatie die uit het onderzoek op uw lichaamsmateriaal bekomen zou worden, wordt onder bepaalde voorwaarden door het laboratorium meegedeeld aan uw behandelend arts.

Heeft u als patiënt of vertegenwoordiger (echtgenoot, voogd, ouder van minderjarig kind) bezwaar tegen de bewaring en/of het gebruik van overblijvend lichaamsmateriaal? Meld dit dan zo snel mogelijk aan het labo of de medisch directeur. U kan ook gebruik maken van het formulier dat beschikbaar is aan het onthaal van het ziekenhuis, of u kan het hier downloaden. Het formulier kan u overhandigen aan het labo van het ziekenhuis of via post of mail opsturen naar: H.-Hartziekenhuis t.a.v. labo, Mechelsestraat 24 te 2500 Lier of labo.secretariaat@hhzhlier.be.

U kan steeds uw beslissing ongedaan maken, waardoor enkel lichaamsmateriaal dat wordt verzameld na het intrekken van uw weigering zal worden bewaard en gebruikt.

Daarnaast kan het gebeuren dat u, in het kader van klinische studies, specifiek gevraagd wordt om lichaamsmateriaal af te staan dat normaal gezien niet zou worden afgenomen voor uw behandeling. In dat geval zal steeds vooraf expliciet om uw schriftelijke toestemming worden gevraagd alvorens het lichaamsmateriaal af te nemen en dit staat volledig los van het aanwenden van restmateriaal.