Patiënttevredenheid

Uw mening telt!
Help ons de zorg verbeteren.

Alle patiënten die gedurende korte of lange tijd opgenomen zijn in ons ziekenhuis, krijgen een vragenlijst die polst naar de tevredenheid van de patiënt. We vinden het erg belangrijk te weten hoe men het verblijf ervaren heeft. De mening van deze patiënten is belangrijk om onze zorg verder te kunnen optimaliseren.
Deelname aan de enquête is vrijwillig en anoniem. Wel of niet deelnemen heeft uiteraard geen enkele invloed op de behandeling die de patiënt krijgt, noch de relatie met onze zorgverleners.
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Resultaten van de meting in maart 2017
  • In het totaal werden er 493 formulieren van de 1838 gehospitaliseerde patiënten, dit komt overeen met een respons van 26,8%.
  • 61% van de patiënten gaf ons ziekenhuis een score van 9 of 10 op tevredenheid. Bovendien zou 67% van de patiënten ons ziekenhuis zeker aanbevelen aan vrienden of familie.
  • 67% van de patiënten gaf aan dat ze meestal tot altijd informatie krijgen over de oorzaken van de aandoening. 84% kreeg meestal tot altijd informatie over de behandeling en 78% kreeg meestal tot altijd informatie over de gevolgen.
  • 90% van de patiënten vond dat ze voldoende informatie kregen van de verwijzende arts. 79% kreeg voldoende informatie door medewerkers.
  • 39% van de patiënten kreeg voldoende informatie omtrent de kosten.

Daarnaast heeft ook een masterstudent van de KULeuven de tevredenheid van patiënten gemeten op de ambulante afdelingen, zijnde de polikliniek, medische beeldvorming, nucleaire geneeskunde en labo. Zij kregen een respons van 42% van hun patiënten. Gemiddeld kregen zij een 8,5/10 op tevredenheid.