VIP²

Het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) is een initiatief van de Vlaamse overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepels Zorgnet en Icuro. Doel is om de kwaliteit van de zorg in ziekenhuizen te meten en te verbeteren.

Hiervoor werden indicatoren uitgewerkt door gespecialiseerde artsen samen met patiëntenverenigingen, ziekenfondsen, beroepsverenigingen, academici enz..


Deze indicatoren zijn toetsstenen, maatstaven waaraan een degelijke zorg, diagnose en behandeling  moeten beantwoorden.

In 5 domeinen zijn er indicatoren vastgelegd: ziekenhuisbrede indicatoren (o.a. handhygiëne, patiëntenidentificatie, heropname…), oncologie (met nu de eerste reeks indicatoren voor borstkanker), orthopedie, cardiologie en moeder- en kindzorg.

De vergelijking van deze indicatoren leert het ziekenhuis wat het goed doet en wat beter kan binnen die domeinen. Door deze gegevens publiek te maken kan de patiënt zich bovendien een beter beeld vormen van de kwaliteit van zorg voor een bepaald domein, wat dan weer een sterke stimulans voor het ziekenhuis is om naar optimale kwaliteit te streven.

Het H.-Hartziekenhuis neemt deel aan dit project omdat het kwaliteit van zorg zeer belangrijk vindt.

Op de website https://www.zorgkwaliteit.be/ziekenhuis/heilig-hartziekenhuis-lier/borstkanker vind je de indicator borstkanker.
Je vindt de resultaten hier.

Op de website https://www.zorgkwaliteit.be/ziekenhuis/heilig-hartziekenhuis-lier/ziekenhuisbreed vind je volgende indicatoren en hun resultaten:
- Borstkanker
- Handhygiëne
- Voorschrift van geneesmiddelen
- Identificatie van patiënten
- Checklist veilige heelkunde

De laatste audits die rond deze onderwerpen gedaan zijn, dateren van 2015 - 2016.