OPAT

Waarop moet u letten bij OPAT?

Bij elk geneesmiddel kan een allergische reactie voorkomen. Om zeker te stellen dat u bij het OPAT-antibioticum geen reeds bestaande allergische reactie vertoont, zal u minstens één dosis van het antibioticum in het ziekenhuis toegediend krijgen. Indien u nadien thuis toch nog symptomen begint te vertonen zoals het opzwellen van het gezicht, een plots zwaktegevoel, duizeligheid of ademhalingsmoeilijkheden, contacteer dan meteen het noodnummer 112. Zo enkel huiduitslag, verwittig meteen de behandelende arts of huisarts.

Raadpleeg de bijsluiter of de meegeleverde geneesmiddelenfiche voor meer specifieke informatie omtrent het antibioticum.