OPAT

Wat is OPAT?

Toediening van antimicrobiële therapie thuis noemen we OPAT, afkorting voor Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy of ambulante parenterale antimicrobiële therapie.

Ambulant: de behandeling vindt niet tijdens een opname plaats (geen overnachting in het ziekenhuis).

Parenteraal: de medicatie wordt intraveneus (ingespoten in het bloedvat) of intramusculair (ingespoten in de spieren) toegediend.

Antimicrobieel: geneesmiddelen die actief zijn tegen micro-organismen die (ernstige) infecties kunnen veroorzaken.

Lees meer in de informatiebrochure over OPAT.