Ontslag & informatie

Na het onderzoek bespreekt uw behandelende arts het verdere verloop:

  • Ofwel een verblijfsopname voor een korte observatie en/of bijkomende onderzoeken en behandelingen
  • Ofwel ontslag: u mag dan naar huis
  • Ofwel zet uw huisarts uw behandeling verder
  • Ofwel dient u zich wat later aan te bieden op de raadpleging

Bij ontslag krijgt u alle attesten mee voor uw werkgever (indien deze in orde zijn), verzekering, school, politie, … samen met nuttige informatie en advies.

Desgevallend krijgt u, naast de mondelinge informatie, ook nog schriftelijke patiënteninformatie mee. U vindt hier een overzicht van onze informatiebrochures terug.

Er worden geen medische attesten geschreven zonder onderliggende medische redenen.