Ontslag

Ontslag uit het ziekenhuis
Uw behandelend arts beslist over uw ontslag uit het ziekenhuis.
De dag van uw ontslag ontvangt u de nodige ontslagdocumenten.
Bij uw vertrek verwittigt u een verpleegkundige van uw afdeling.

Kosten
Wij vragen u om een voorschot te betalen ingeval van een esthetische ingreep of indien u niet verzekerd bent. De definitieve rekening wordt u later per post bezorgd. Deze rekening betreft enkel uw opleg voor ondermeer de kamer, een tussenkomst voor de medicamenten, eventuele vergoedingen voor het gebruik van tv en telefoon, enz. Onze artsen werken aan ziekenfondstarieven. Op twee- en meerpersoonskamers betaalt u geen supplementen…. Zie ook financiële informatie

Thuisverzorging
Uw behandelend arts maakt een verslag van uw verblijf samen met de richtlijnen voor een eventuele verdere behandeling over aan uw huisarts. De thuisverzorging wordt in principe door uw huisarts verder geregeld.