Ontslag

Ontslag uit het ziekenhuis
In het ziekenhuis streven we naar een geïntegreerd en patiëntgericht opname- en ontslagbeleid dat resulteert in een effectief en efficiënt middelengebruik en een optimale patiëntenstroom. Op de dag van ontslag willen we u niet onnodig in het ziekenhuis houden. Al na het ontbijt kan u het ziekenhuis verlaten. U bent reeds 24u voor uw ontslag op de hoogte wanneer u weer naar huis kan. Wij zorgen ervoor dat de nodige formulieren klaarliggen om te vertrekken. 

Kosten
Wij vragen u om een voorschot te betalen ingeval van een esthetische ingreep of indien u niet verzekerd bent. De definitieve rekening wordt u later per post bezorgd. Deze rekening betreft enkel uw opleg voor ondermeer de kamer, een tussenkomst voor de medicamenten, eventuele vergoedingen voor het gebruik van tv en telefoon, enz. Onze artsen werken aan ziekenfondstarieven. Op twee- en meerpersoonskamers betaalt u geen supplementen…. Zie ook financiële informatie

Thuisverzorging
Uw behandelend arts maakt een verslag van uw verblijf samen met de richtlijnen voor een eventuele verdere behandeling over aan uw huisarts. De thuisverzorging wordt in principe door uw huisarts verder geregeld.