Medibridge

Medibridge maakt het mogelijk medische gegevens uit te wisselen tussen professionelen in de gezondheidszorg (ziekenhuizen, laboratoria, specialisten, huisartsen…), volledig beveiligd, automatisch, en vertrouwelijk.     

Momenteel zijn er ongeveer een 400 artsen/specialisten waarvoor het ziekenhuis dagelijks verslagen elektronisch doorstuurt  (ongeveer een 18000 berichten/maand)

Zo worden ongeacht of u al dan niet verwijzende of aanvragende arts bent volgende verslagen van uw verblijvende of ambulante patiënten doorgestuurd :

  • ontslag- en consultatiebrieven
  • operatieverslagen
  • verslagen medische beeldvorming
  • verslagen nucleaire geneeskunde
  • verslagen anatomo-pathologie
  •  laboresultaten

De enige voorwaarden zijn:    

Van de laboratoriumresultaten worden enkel alle ambulante aanvragen (polikliniek, spoedgevallen en dagziekenhuis) via Medibridge doorgestuurd naar de huisarts.
De laboratoriumresultaten van opgenomen patiënten kunnen enkel in totaliteit doorgestuurd worden. Om praktische redenen wordt deze mogelijkheid niet automatisch ingevoerd. Indien u toch automatisch de laboratoriumresultaten wenst van opgenomen patiënten (dit betekent dan wel alle resultaten van alle opgenomen patiënten waarvan u de huisarts bent en waarbij patiënt de toestemming gegeven heeft), kunt u dit aanvragen hetzij telefonisch via 03 491 37 21 hetzij via e-mail: helpdesk@hhzhlier.be    

De resultaten en verslagen van de medisch technische diensten, die via medibridge elektronisch verstuurd worden, worden niet meer op papier afgedrukt.
Enkel in dringende gevallen en op specifieke vraag van de verwijzer (duidelijk vermelden op het aanvraagformulier) zullen de resultaten en/of verslagen afgedrukt worden.
De ontslagbrieven, consultatieverslagen en de operatieverslagen worden voorlopig ook nog wel op papier afgedrukt en hetzij via de post hetzij via de patiënt aan u bezorgd.    

Dagelijks zal u flashberichten via MediBridge ontvangen met een overzicht van de elektronisch doorgestuurde resultaten en/of verslagen.

Indien u nog geen elektronische gegevens van ons ziekenhuis ontvangt, kunt u via de link uw aanvraag indienen.

Indien u om één of andere reden Medibridge herinstalleert dient het ziekenhuis uw sleutel te vernieuwen.  U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de it-afdeling van het ziekenhuis via 03 491 37 21 of u kunt uw aanvraag tot vernieuwing sleutel elektronisch invullen op deze website.