Peri-operatief beleid

Voor alle informatie rond peri-operatief beleid kan u terecht op www.anesthesielier.be

Bij het gericht aanvragen van preoperatieve onderzoeken of vragen m.b.t. het nuchter houden van de patiënt voor een ingreep, kunnen volgende peri-operatieve adviezen handig zijn voor onze ziekenhuisartsen en huisartsen.

Volgens ernst van voorafbestaand orgaanlijden bestaat een klassering van de te opereren patiënten. De ASA -classificatie is wereldwijd gebruikt en mee bepalend voor de preoperatieve onderzoeken die nodig zijn.

Ook de ernst van de ingreep is daarvoor mee bepalend. Hier kan u de lijst/classificatie terugvinden van hoog- en laag risico ingrepen.