Nuchter zijn bij geplande operatie?

Aspiratie van maaginhoud in luchtwegen en longen tijdens anesthesie is en blijft een majeure en levensbedreigende complicatie.

In het verleden werd de tijdsmarge “nuchter voor narcose” dan ook zéér breed en streng genomen als “niets per is vanaf middernacht preop”.
Uit de praktijk, en later uit wetenschappelijke evidentie, is duidelijk geworden dat té lange nuchtere tijden echt wel nadelige effecten hebben:

  • Een vals gevoel van veiligheid; ontwikkeling van gastroparese met –paradoxaal genoeg- verhoogde kans op pulmonale aspiratie (“ketotisch braken”),
  • Hogere kans op postoperatieve misselijkheid en braken,
  • Tragere postoperatieve recuperatie,
  • Meer kans op postoperatieve insulineresistentie.

Daarom is de richtlijn “Nuchter zijn bij geplande operatie of onderzoek” ontwikkeld, bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij voorbereiding en nazorg van niet-risico-patiënten voor (1) electieve heelkundige ingrepen onder algemene of locoregionale anesthesie of sedatie en (2) electieve onderzoeken onder algemene of locoregionale anesthesie of sedatie bij de behandeling van chirurgische en niet-chirurgische patiënten.

De richtlijn beperkt zich in tijd van 24 uur voorafgaand aan een chirurgische ingreep, de periode van de ingreep zelf en de eerste postoperatieve uren. Zij streeft een dubbel doel na:

  • Preventie van nadelige effecten van ‘vasten’ en deshydratatie,
  • Verhoging van het patiëntcomfort.  

Raadpleeg hier de patiëntenbrochure voor meer informatie over het nuchter zijn voor een ingreep.