Thuismedicatie stoppen of verder nemen?

In het algemeen zijn er weinig geneesmiddelen die een specifieke aanpak vereisen tijdens de perioperatieve periode. Bepaalde geneesmiddelen dienen wel gestopt te worden vóór een algemene anesthesie.

In dit artikel worden de maatregelen besproken die moeten genomen worden vóór een hospitalisatie omwille van electieve heelkunde.

Meer algemene toelichting kan u vinden via de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI).