Sociale dienst

De sociale dienst kan u adviseren en helpen bij mogelijke psychosociale problemen, die van persoonlijke, familiale, materiële of financiële aard kunnen zijn.
De sociaal verpleegkundigen en maatschappelijk assistenten staan u met raad en daad bij voor problemen of vragen betreffende het ziekenfonds, verzekering, gezins- of bejaardenhulp, poetsdienst, uitleendienst, warme maaltijden, ...

Misschien kunt u na uw ontslag uit het ziekenhuis niet onmiddellijk naar huis? De sociale dienst zal indien u wenst bemiddelen bij opname in een revalidatiecentrum, rust- en verzorgingscentrum of herstellingsoord.
Desgevallend brengen zij u in contact met andere gespecialiseerde diensten of instellingen.

U kunt de sociale dienst het best bereiken via de verpleegkundige van uw afdeling of via sociale.dienst@hhzhlier.be