Agenda patiënten

  • Informatieavonden zwangerschap en bevalling

Tijdens de informatieavonden over de materniteit, georganiseerd door onze vroedvrouwen kan u vooraf kennismaken met alle aspecten van zwangerschap en bevalling.
De toegang is gratis.
Meer informatie betreffende data en lokatie vindt u in de brochure informatieavonden zwangerschap en bevalling.